Ділимося досвідом

У Wellcity ми завжди прагнемо відповідально вести свій бізнес.

Ми розглядаємо різні підходи ведення бізнесу наших конкурентів, але завжди виражаємо нашу індивідуальність. Кожен у команді мислить широко, приймаючи до уваги всі нюанси: від усього спектра комерційних і особистих потреб до новітніх міжнародних стандартів. Ми дбаємо про результати, тому що, насамперед, дбаємо про довгострокові наслідки, а не про короткострокові вигоди.

Ці процеси й формують ДНК нашого бізнесу зсередини, відображаючи унікальну суміш якостей, притаманну кожному члену нашої великої родини.

Компанія

Команда Wellcity здійснює юридичне обслуговування бізнесу ще з на всіх етапах його розвитку.

Часто до нас звертаються тоді, коли існує лише бізнес-ідея. У такому разі ми допомагаємо нашим клієнтам визначитися з організаційно-правовою формою ведення бізнесу та оптимальною юрисдикцією. Залежно від виду діяльності та конкретних потреб наша команда розробляє міжнародні бізнес-структури і забезпечує реєстрацію компаній у відповідних державах як самостійно, так і через своїх іноземних партнерів.

Наші послуги також включають розробку корпоративних договорів між акціонерами, консультування щодо відкриття рахунків у банках і платіжних системах, а також з податкових питань.

Уже в процесі операційної діяльності ми забезпечуємо відповідність бізнесу корпоративним і регуляторним вимогам галузі, супроводжуємо транзакції, консультуємо з питань корпоративних фінансів.

Наші юристи є досвідченими спеціалістами у сфері злиття та поглинання (M&A), а тому ми виступаємо юридичними радниками у трансакційних процедурах в Україні та за кордоном.

Також ми представляємо клієнтів у комунікації з органами публічної влади, допомагаємо вирішувати корпоративні спори та захищаємо права та інтереси окремих акціонерів.

Фінансові операції є невід’ємною частиною бізнесу. І обіг фінансових ресурсів компанії повинен здійснюватися не тільки за принципом найбільшої комерційної вигоди, але й з чітким дотриманням законодавчих вимог та обмежень.

Команда Wellcity допомагає українському на міжнародному бізнесу налагодити систему управління фінансами, проводить аудит фінансової діяльності, супроводжує проектне та загальне фінансування.

Ми надаємо нашим клієнтам послуги з відкриття рахунків у банках (розрахункових, інвестиційних, мерчант рахунків) та платіжних системах у різних країнах світу. Наша специфіка – відкриття банківських рахунків за кордоном для нерезидентів. Ми розробляємо повний пакет документів, бізнес-план (якщо є така вимога банку), забезпечуємо підтвердження походження коштів, ділового зв’язку з юрисдикцією інкорпорації та банку, а також проходження KYC та інших комплаєнс-процедур.

Крім цього, наші спеціалісти ведуть комунікацію з банками та іншими фінансовими установами для отримання проектного фінансування та банківських гарантій. Ми супроводжуємо угоди кредитування для фінансування наявного бізнесу, стартапів, придбання нерухомості, цілісного бізнесу тощо. Завдяки нашій юридичній підтримці клієнти успішно і на вигідних умовах залучають додаткові ресурси для реалізації своїх планів.

Юристи Wellcity також консультують з питань виходу на IPO, використання стартап-проектами краудфандингу та механізмів залучення інвесторів.

За запитом клієнтів ми також надаємо юридичний аналіз законодавства у сфері банківської діяльності та валютного регулювання.

Ведення бізнесу завжди супроводжується вирішенням податкових питань. І для власників дуже важливо максимально зменшити податкове навантаження, не порушаючи при цьому норм законодавства. А для цього необхідне розуміння правових та економічних аспектів відповідної діяльності.

Команда Wellcity консультує щодо оподаткування в Україні, міжнародного податкового структурування, а також податкової оптимізації. З урахуванням потреб клієнта ми створюємо корпоративні структури таким чином, щоб у межах закону зробити ведення бізнесу зручним та вигідним.

Наші юристи проводять податкові аудити, здійснюють планування внутрішніх та зовнішніх операцій, оцінюють ризики транзакцій. Ми постійно проводимо моніторинг діяльності клієнта та попереджаємо можливі порушення законодавства.

Крім цього, наші послуги включають підготовку до перевірок контролюючими органи, супровід під час перевірок і вирішення податкових спорів. Ми надаємо відповіді на запити податкових органів, слідкуємо за законністю їхніх дій та, у разі необхідності, оскаржуємо їхні рішення, дії чи бездіяльність.

Завдяки експертизі у сфері податкового права, індивідуальному підходу до кожного клієнта юристам Wellcity довіряють в Україні та за кордоном.

У зв’язку з розвитком технологій бізнес усе більше звертає увагу на свою інформаційну безпеку.

І це закономірно, адже нечесні конкуренти люблять використовувати вразливості корпоративних систем для отримання власної вигоди. Здійснюючи кібератаки (DDoS-атаки, фішинг, проникнення у мережу тощо), вони можуть заблокувати роботу пристроїв чи сервісів, отримати доступ до комерційної таємниці (бази даних, технічні розробки, фінансова інформація тощо) і в цілому дестабілізувати роботу бізнесу.

Команда Wellcity розуміється не лише на юридичних, але й на технічних аспектах кібербезпеки. Ми допомагаємо своїм клієнтам розробити внутрішні політики і процедури захисту різних видів інформації, запровадити заходи криптографічного та технічного захисту, а також розслідувати кіберінциденти.

Ми здійснюємо як ситуативний кризовий менеджмент, так на постійній основі слідкуємо за станом безпеки бізнесу для виявлення критичних точок і попередження можливих загроз.

Ще однією сферою нашої діяльності є захист персональних даних. Спеціалісти Wellcity консультують щодо дотримання вимог актів у сфері приватності у різних юрисдикціях (Закон України «Про захист персональних даних», GDPR, CCPA тощо). Наші клієнти – це, як правило, міжнародні компанії, а тому для них важливо забезпечити комплаєнс на усіх ринках. До того ж окремі види діяльності підпадають під спеціальне регулювання у сфері приватності, наприклад, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), Children’s Online Privacy Protection Rule (COPPA).

Ми розробляємо усі зовнішні і внутрішні політики і процедури приватності, консультуємо з технічних питань обробки персональних даних, забезпечуємо законність транскордонної передачі даних. До наших послуг ще входять корпоративне навчання персоналу з питань обробки і захисту персональних даних, аудит на відповідність вимогам законодавства, а також супровід клієнта у процесі перевірок контролюючими органами.

Корупція та відмивання коштів є глобальними проблемами, з якими бореться увесь світ. У зв’язку з цим законодавство у вказаних сферах постійно вдосконалюється, і для українського і міжнародного бізнесу виникають нові регуляторні вимоги.

Необхідно розуміти, що корупційні ризики для бізнесу можуть бути не лише зовнішніми, але й внутрішніми (наприклад, підкуп конкурентами працівника для отримання конфіденційної інформації). З огляду на це поширеною діловою практикою стало добровільне запровадження антикорупційної політики бізнесу.

Крім цього, закон може встановлювати для певних суб’єктів обов’язкову розробку антикорупційної програми та призначення відповідальних осіб. Наприклад, в Україні це стосується компаній, які беруть участь у публічній закупівлі на суму більше 20 млн грн.

Послуги Wellcity передбачають проведення антикорупційного аудиту, що включає: аналіз бізнес-структури, визначення ключових посад, основних сфер корупційного ризику та ризикових ділових операцій. Наші юристи здійснюють перевірку дотримання бізнесом вимог антикорупційного законодавства, зокрема, Закону України «Про запобігання корупції», а також нормативно-правових актів інших держав, які мають екстериторіальну дію (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) у США та Bribery Act у Великій Британії).

Після проведення аудиту наші спеціалісти запроваджують антикорупційні програми та кодекси етичної поведінки, визначають відповідальних осіб компанії, а також розробляють процедури періодичного аналізу заходів із запобігання корупції. За запитом клієнтів ми проводимо тренінги і навчання для персоналу.

Окрім цього, ми забезпечуємо відповідність вимогам у сфері боротьби з відмиванням коштів (AML), передбаченим українським та європейським законодавством (Anti-Money Laundering Directives).

Юристи Wellcity допомагають суб’єктам первинного фінансового моніторингу розробити внутрішні правила та програми проведення первинного фінансового моніторингу, запровадити процедури ідентифікації та верифікації клієнтів (KYC – know your client), а також виявлення операцій, які підлягають моніторингу.

Окрім зазначених сфер, за запитом клієнтів Wellcity також забезпечує відповідність вимогам трудового законодавства і секторального законодавства щодо товарів та послуг.

Об’єкти інтелектуальної власності (ІВ) вже давно перетворилися на стратегічний актив бізнесу, який значно збільшує його ринкову вартість.

Комерційне найменування, торговельні марки та комерційна таємниця – це той мінімальний перелік об’єктів ІВ, який має майже кожна компанія. А якщо маєте справу з технологіями та інноваційною діяльністю, цей перелік можуть доповнювати винаходи (корисні моделі), промислові зразки та навіть об’єкти авторського права (наприклад, програмний код).

Для кожного об’єкта ІВ існує особливий порядок отримання правової охорони та захисту. Саме тому ми консультуємо наших клієнтів з питань реєстрації авторських прав; отримання охоронних документів на винаходи (корисні моделі), промислові зразки в Україні та за кордоном; отримання свідоцтв на торговельні марки в Україні і за процедурою міжнародної реєстрації.

Команда практики інтелектуальної власності допомагає розробити стратегію утримання та управління об’єктами ІВ, а також комерціалізації прав на них (використання у власній діяльності, відчуження тощо). До того ж ми консультуємо з питань бухгалтерського обліку об’єктів ІВ та операцій з ними.

Важливим напрямком нашої діяльності є підготовка договорів про створення на замовлення об’єктів ІВ, про передачу прав ІВ, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії (франчайзингу) тощо.

Окрім цього, команда Wellcity здійснює захист прав та інтересів правовласників у претензійному, адміністративному та судовому порядку.

Корпоративне право/M&A

Команда Wellcity здійснює юридичне обслуговування бізнесу ще з на всіх етапах його розвитку.

Часто до нас звертаються тоді, коли існує лише бізнес-ідея. У такому разі ми допомагаємо нашим клієнтам визначитися з організаційно-правовою формою ведення бізнесу та оптимальною юрисдикцією. Залежно від виду діяльності та конкретних потреб наша команда розробляє міжнародні бізнес-структури і забезпечує реєстрацію компаній у відповідних державах як самостійно, так і через своїх іноземних партнерів.

Наші послуги також включають розробку корпоративних договорів між акціонерами, консультування щодо відкриття рахунків у банках і платіжних системах, а також з податкових питань.

Уже в процесі операційної діяльності ми забезпечуємо відповідність бізнесу корпоративним і регуляторним вимогам галузі, супроводжуємо транзакції, консультуємо з питань корпоративних фінансів.

Наші юристи є досвідченими спеціалістами у сфері злиття та поглинання (M&A), а тому ми виступаємо юридичними радниками у трансакційних процедурах в Україні та за кордоном.

Також ми представляємо клієнтів у комунікації з органами публічної влади, допомагаємо вирішувати корпоративні спори та захищаємо права та інтереси окремих акціонерів.

Фінанси

Фінансові операції є невід’ємною частиною бізнесу. І обіг фінансових ресурсів компанії повинен здійснюватися не тільки за принципом найбільшої комерційної вигоди, але й з чітким дотриманням законодавчих вимог та обмежень.

Команда Wellcity допомагає українському на міжнародному бізнесу налагодити систему управління фінансами, проводить аудит фінансової діяльності, супроводжує проектне та загальне фінансування.

Ми надаємо нашим клієнтам послуги з відкриття рахунків у банках (розрахункових, інвестиційних, мерчант рахунків) та платіжних системах у різних країнах світу. Наша специфіка – відкриття банківських рахунків за кордоном для нерезидентів. Ми розробляємо повний пакет документів, бізнес-план (якщо є така вимога банку), забезпечуємо підтвердження походження коштів, ділового зв’язку з юрисдикцією інкорпорації та банку, а також проходження KYC та інших комплаєнс-процедур.

Крім цього, наші спеціалісти ведуть комунікацію з банками та іншими фінансовими установами для отримання проектного фінансування та банківських гарантій. Ми супроводжуємо угоди кредитування для фінансування наявного бізнесу, стартапів, придбання нерухомості, цілісного бізнесу тощо. Завдяки нашій юридичній підтримці клієнти успішно і на вигідних умовах залучають додаткові ресурси для реалізації своїх планів.

Юристи Wellcity також консультують з питань виходу на IPO, використання стартап-проектами краудфандингу та механізмів залучення інвесторів.

За запитом клієнтів ми також надаємо юридичний аналіз законодавства у сфері банківської діяльності та валютного регулювання.

Податкове право та міжнародне оподаткування

Ведення бізнесу завжди супроводжується вирішенням податкових питань. І для власників дуже важливо максимально зменшити податкове навантаження, не порушаючи при цьому норм законодавства. А для цього необхідне розуміння правових та економічних аспектів відповідної діяльності.

Команда Wellcity консультує щодо оподаткування в Україні, міжнародного податкового структурування, а також податкової оптимізації. З урахуванням потреб клієнта ми створюємо корпоративні структури таким чином, щоб у межах закону зробити ведення бізнесу зручним та вигідним.

Наші юристи проводять податкові аудити, здійснюють планування внутрішніх та зовнішніх операцій, оцінюють ризики транзакцій. Ми постійно проводимо моніторинг діяльності клієнта та попереджаємо можливі порушення законодавства.

Крім цього, наші послуги включають підготовку до перевірок контролюючими органи, супровід під час перевірок і вирішення податкових спорів. Ми надаємо відповіді на запити податкових органів, слідкуємо за законністю їхніх дій та, у разі необхідності, оскаржуємо їхні рішення, дії чи бездіяльність.

Завдяки експертизі у сфері податкового права, індивідуальному підходу до кожного клієнта юристам Wellcity довіряють в Україні та за кордоном.

Кібербезпека та захист персональних даних

У зв’язку з розвитком технологій бізнес усе більше звертає увагу на свою інформаційну безпеку.

І це закономірно, адже нечесні конкуренти люблять використовувати вразливості корпоративних систем для отримання власної вигоди. Здійснюючи кібератаки (DDoS-атаки, фішинг, проникнення у мережу тощо), вони можуть заблокувати роботу пристроїв чи сервісів, отримати доступ до комерційної таємниці (бази даних, технічні розробки, фінансова інформація тощо) і в цілому дестабілізувати роботу бізнесу.

Команда Wellcity розуміється не лише на юридичних, але й на технічних аспектах кібербезпеки. Ми допомагаємо своїм клієнтам розробити внутрішні політики і процедури захисту різних видів інформації, запровадити заходи криптографічного та технічного захисту, а також розслідувати кіберінциденти.

Ми здійснюємо як ситуативний кризовий менеджмент, так на постійній основі слідкуємо за станом безпеки бізнесу для виявлення критичних точок і попередження можливих загроз.

Ще однією сферою нашої діяльності є захист персональних даних. Спеціалісти Wellcity консультують щодо дотримання вимог актів у сфері приватності у різних юрисдикціях (Закон України «Про захист персональних даних», GDPR, CCPA тощо). Наші клієнти – це, як правило, міжнародні компанії, а тому для них важливо забезпечити комплаєнс на усіх ринках. До того ж окремі види діяльності підпадають під спеціальне регулювання у сфері приватності, наприклад, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), Children’s Online Privacy Protection Rule (COPPA).

Ми розробляємо усі зовнішні і внутрішні політики і процедури приватності, консультуємо з технічних питань обробки персональних даних, забезпечуємо законність транскордонної передачі даних. До наших послуг ще входять корпоративне навчання персоналу з питань обробки і захисту персональних даних, аудит на відповідність вимогам законодавства, а також супровід клієнта у процесі перевірок контролюючими органами.

Регуляторний комплаєнс

Корупція та відмивання коштів є глобальними проблемами, з якими бореться увесь світ. У зв’язку з цим законодавство у вказаних сферах постійно вдосконалюється, і для українського і міжнародного бізнесу виникають нові регуляторні вимоги.

Необхідно розуміти, що корупційні ризики для бізнесу можуть бути не лише зовнішніми, але й внутрішніми (наприклад, підкуп конкурентами працівника для отримання конфіденційної інформації). З огляду на це поширеною діловою практикою стало добровільне запровадження антикорупційної політики бізнесу.

Крім цього, закон може встановлювати для певних суб’єктів обов’язкову розробку антикорупційної програми та призначення відповідальних осіб. Наприклад, в Україні це стосується компаній, які беруть участь у публічній закупівлі на суму більше 20 млн грн.

Послуги Wellcity передбачають проведення антикорупційного аудиту, що включає: аналіз бізнес-структури, визначення ключових посад, основних сфер корупційного ризику та ризикових ділових операцій. Наші юристи здійснюють перевірку дотримання бізнесом вимог антикорупційного законодавства, зокрема, Закону України «Про запобігання корупції», а також нормативно-правових актів інших держав, які мають екстериторіальну дію (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) у США та Bribery Act у Великій Британії).

Після проведення аудиту наші спеціалісти запроваджують антикорупційні програми та кодекси етичної поведінки, визначають відповідальних осіб компанії, а також розробляють процедури періодичного аналізу заходів із запобігання корупції. За запитом клієнтів ми проводимо тренінги і навчання для персоналу.

Окрім цього, ми забезпечуємо відповідність вимогам у сфері боротьби з відмиванням коштів (AML), передбаченим українським та європейським законодавством (Anti-Money Laundering Directives).

Юристи Wellcity допомагають суб’єктам первинного фінансового моніторингу розробити внутрішні правила та програми проведення первинного фінансового моніторингу, запровадити процедури ідентифікації та верифікації клієнтів (KYC – know your client), а також виявлення операцій, які підлягають моніторингу.

Окрім зазначених сфер, за запитом клієнтів Wellcity також забезпечує відповідність вимогам трудового законодавства і секторального законодавства щодо товарів та послуг.

Інтелектуальна власність

Об’єкти інтелектуальної власності (ІВ) вже давно перетворилися на стратегічний актив бізнесу, який значно збільшує його ринкову вартість.

Комерційне найменування, торговельні марки та комерційна таємниця – це той мінімальний перелік об’єктів ІВ, який має майже кожна компанія. А якщо маєте справу з технологіями та інноваційною діяльністю, цей перелік можуть доповнювати винаходи (корисні моделі), промислові зразки та навіть об’єкти авторського права (наприклад, програмний код).

Для кожного об’єкта ІВ існує особливий порядок отримання правової охорони та захисту. Саме тому ми консультуємо наших клієнтів з питань реєстрації авторських прав; отримання охоронних документів на винаходи (корисні моделі), промислові зразки в Україні та за кордоном; отримання свідоцтв на торговельні марки в Україні і за процедурою міжнародної реєстрації.

Команда практики інтелектуальної власності допомагає розробити стратегію утримання та управління об’єктами ІВ, а також комерціалізації прав на них (використання у власній діяльності, відчуження тощо). До того ж ми консультуємо з питань бухгалтерського обліку об’єктів ІВ та операцій з ними.

Важливим напрямком нашої діяльності є підготовка договорів про створення на замовлення об’єктів ІВ, про передачу прав ІВ, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії (франчайзингу) тощо.

Окрім цього, команда Wellcity здійснює захист прав та інтересів правовласників у претензійному, адміністративному та судовому порядку.

Наш підхід

Клієнтоорієнтованість

Магія особливої ​​атмосфери в нашій компанії полягає в тому, щоб бути ефективними і дієвими одночасно. Якщо виконується тільки одне з двох правил, – значить, ви в чомусь програєте. Тільки поєднуючи обидва підходи, ми отримуємо задоволеного клієнта і вчасно виконану роботу, з потрібною якістю і в обумовлений бюджет.

Прагматичний підхід до ведення бізнесу

У Wellcity ми активно працюємо з клієнтами, завжди обдумуючи багато кроків вперед, щоб не тільки оцінити ризики будь-який бізнес-стратегії, а й надати бізнес-ідеї та рекомендації. Нашим пріоритетом є поліпшення організаційних можливостей для вирішення поставлених перед нами завдань. Наші консультанти отримують вигоду від бездоганних знань юридичного ринку. Це привело нас до довгострокових відносин як з клієнтами, так і з партнерами.

Запобігання кризі та управління ризиками

За роки практики, наші юристи пережили ряд проблем, які можуть виникнути в результаті незапланованих подій, тому наші команди надають можливості, необхідні підкорення незвіданих вершин. Досвідчені фахівці Wellcity допомагають компаніям вирішувати проблеми управління ризиками, корпоративного управління і дотримання нормативних вимог, а також справлятися з непередбачуваними ситуаціями, які можуть негативно вплинути на їх репутацію.

Революційні рішення та інновації

Ми постійно аналізуємо світові тенденції в науці та економіці, шукаємо доречні інструменти для регулювання бізнесу, пов'язаного з впровадженням інновацій, і знаходимо юридичні рішення, які можуть захистити ваш бізнес. Індивідуальний підхід до кожного клієнта - один з основоположних принципів роботи наших юристів. Їх основна мета - вислухати клієнта, перевести розмову в правове поле, відокремити емоції і обурення від фактів і конкретних обставин справи.